Why care for indoor air?

Häng med på resan mot bättre inneklimat!

#wecareforindoorair

visste du…

… att vi tillbringar 90% av vår tid inomhus?

 • I genomsnitt tillbringar vi 21,6 timmar inomhus varje dag (och i genomsnitt 628 992 timmar under en livstid).
 • Vi tillbringar 58 år av vårt liv hemma – 27 av dessa år tillbringas i sovrummet.
 • Du andas runt 8 till 10 liter luft varje minut. Du andas in 6 liter luft per minut när du vilar och cirka 100 liter när du tränar.
 • Du kan leva 3 veckor utan mat, 3 dagar utan vatten, men bara 3 minuter utan luft.
 • Inomhusluften kan faktiskt vara upp till fem gånger mer förorenad än utomhusluften.


… att ett bra inomhusklimat har enorma effekter på kognitiva färdigheter och produktivitet?

 • Din förmåga att förstå och använda information kan öka med 172% i en bra inomhusmiljö.
 • Din förmåga att hantera kriser kan öka med 97% i en bra inomhusluftmiljö.
 • Studier har visat att i “gröna” certifierade byggnader behandlades anställda 30% mindre för huvudvärk och andningsbesvär än anställda i vanliga kontorsbyggnader. Detta var kombinerat med en prestationsökning på 26% och bättre sömn på natten.
 • Att investera i ren luft för anställda lönar sig snabbt. Forskning tyder på att spendera cirka 40 dollar per person och år på luftkvaliteten inomhus resulterar i en produktivitetsökning på 6500 dollar.

… hur mycket inomhusklimat påverkar hälsa och komfort?

 • Dålig inomhusluft orsakar ofta huvudvärk, koncentrationssvårigheter och andra kortvariga effekter som ögon-, hals- och hudirritation. Långsiktiga effekter kan vara allergier, andningssvårigheter och cancer.
 • Sjukfrånvaron kan minska med upp till 50% genom att förbättra inomhusklimatet.
 • De flesta upplever komfort när temperaturen är mellan 20-24 grader C.
 • Hur du upplever inomhusklimatet beror på en hel del variabler; val av klädsel och aktivitet, temperatur, lufthastighet, luftfuktighet samt temperaturen på de omgivande ytorna.
 • När luften i ett rum rör sig med 0,2 m / s upplever vi redan ett drag.
… att luftkvaliteten inomhus påverkas av människor, möbler och byggmaterial?

 • 5000 olika typer av föroreningar (VOC) i vår inomhusluft kommer från människor och byggmaterial (för höga VOC-nivåer kan öka risken för cancer och lever-, njure- och nervskador)
 • En annan typ av förorening är partiklar. De varierar i storlek (från PM1, PM2.5 till PM10) och skadlighet. Med rätt typ av filter i ventilationssystemet kan dessa partiklar tas bort.
 • För höga nivåer av CO2 leder ofta till huvudvärk och koncentrationsförlust.
 • Ett upptaget konferensrum utan ventilation når en för hög CO2-nivå på 10 minuter (rekommenderad maxnivå lika med 1000 ppm).
 • Ett enda kontorsrum utan ventilation når den rekommenderade maximala koldioxidnivån på bara 15 minuter.

Intresserad av fakta, studier mm?

Scroll to top
%d bloggers like this: