Why care for indoor air?

Smittspridning i ett kontor

Kontor, Sydkorea

Efter ett utbrott av Covid-19 på ett kontor i Seol, Sydkorea, initierade myndigheterna ett forskarteam för att analysera utbrottet och lära sig mer om orsakerna till smittspridningen. Slutsatsen kring utbrottet i denna 19-våningars kontorsbyggnad visade att risken för smittspridning hade ökat mångfalt på grund av fyra nyckelfaktorer: 

 • Närhet 
 • Långvarig kontakt  
 • Många människor 
 • Begränsat utrymme 

Låt oss kika närmare på förloppet

Utbrottet var koncentrerat till en avdelning. Ett call center på ett av våningsplanen. Personalen på avdelningen jobbade tillsammans i ett öppet kontorslandskap, där varje bord hade 13 arbetsplatser. 

Vid vissa bord kunde man se att 9 av 13 personer testat positivt. 

Dessa anställda satt i en avskild yta med totalt 137 personer.

Av de 137 anställda testades 79 st positivt (57,6%). Det faktum att man vistades under så pass lång tid i samma lokal spelade en avgörande roll.

Avsevärt färre av de anställda testades positivt på resten av våningsplanet.

I resten av byggnaden testades bara 3 av 927 personer positivt (0,3%), trots att de delade utrymmen som reception, hissar och andra gemensamma ytor.

Forskningsrapportens slutsatser

Forskningrapporten, som initierades av lokala myndigheter, visade att nästan alla människor som blev smittade i denna byggnad (med mer än tusen kontorsarbetare) var begränsade till en avdelning. Call centret. Dessutom arbetade de smittade nästan uteslutande i samma rum. Trots den betydande kontakten mellan medarbetare från olika våningar i byggnaden, begränsades spridningen av viruset till stor del till det enda utrymmet där de anställda satt vid skrivbord. Det indikerar att närheten förmodligen var den främsta anledningen till den omfattande spridningen. 

Hur minimerar vi smittspridning på kontor och arbetsplatser 

Rekommendationer från forskare och hälsoexperter syftar till att minska risken genom att undvika större samlingar av människor. Vi behöver minska koncentrationen av människor och även exponeringstiden, d.v.s. tiden de spenderar tillsammans.  

Exempel på åtgärder

 • växla till distansarbete 
 • använd munskydd vid trängsel
 • hindra anställda från att dela kontorsmaterial med varandra
 • fysisk distansering av personal genom att 
  • undvika stora möten 
  • hålla ned antalet personer vid ingångar/utgångar/hissar och i matsalar/cafeterior
  • organisera arbetsstationer i sicksack-mönster och se till att avstånd på två meter hålls 
 • se till att utrymmen är bra ventilerade och att ventilationen hålls igång. WHO, ECDC med flera rekommenderar att ventilationen är igång två timmar före och två timmar efter arbetsdagen för att föroreningar och smittämnen ska ventileras ut.
 • undvid återcirkulering av luft
 • om ventilationssystem saknas, vädra ofta

Länkar till liknande studier och analyser

Intresserad av vidare dialog?

Hör gärna av dig!

Källor

 1. El País, https://english.elpais.com/society/2020-10-28/a-room-a-bar-and-a-class-how-the-coronavirus-is-spread-through-the-air.html, https://english.elpais.com/spanish_news/2020-06-17/an-analysis-of-three-covid-19-outbreaks-how-they-happened-and-how-they-can-be-avoided.html, Authors: Javier Salas (javier@esmateria.com), Mariano Zafra
 2. US Centers for Disease Control and Prevention, Centers for Disease Control and Prevention in Guangzhou and Hangzhou, The Johns Hopkins Center for Health Security, the Spanish National Research Council’s Institute of Environmental Assessment and Water Studies (IDAEA-CSIC), European Centre for Disease Prevention and Control, International Laboratory for Air Quality & Health (WHO, Queensland), and the government of South Korea.
 3. Arbetsmiljöverket https://www.av.se/inomhusmiljo/luft-och-ventilation/

Scroll to top
%d bloggers like this: