Why care for indoor air?

Smittspridning på en buss

Buss, Kina

Kinesiska myndigheter och forskare från amerikanska universitet har analyserat ett utbrott på två bussar som körde turister till en Buddistisk ceremoni i Zhejiang, Kina.

Förutsättningarna 

buss

Deltagarna hade åkt till ceremonin med två olika bussar. Bussarna var fulla och utrymmet mellan sätesraderna var bara 75 cm. Restiden var totalt 100 minuter – 50 minuter varje väg.

 

buss

Patient 0, en kvinna i 64-årsåldern hade haft kontakt med invånare från Wuhan. Hon hade inga symtom förrän påföljande dag.

buss

Totalt 23 passagerare på bussen insjuknade. Ingen på den andra bussen blev sjuk trots att alla passagerare blandades under ceremonin.

buss

Luftkonditioneringen var inställd på återcirkulation. Forskare tror att det var nyckelfaktorn, eftersom passagerare blev smittade oavsett hur långt från den smittade kvinnan de satt.

Slutsatser

“Patient 0 i detta utbrott verkar ha varit en superspridare”, säger Emily Gurley, en epidemiolog vid Johns Hopkins University. “Precis som på restaurangen kan överföringen förklaras av aerosoler och droppar som färdas längre sträckor på grund av drag från fönstret eller luftkonditioneringen”, tillägger hon. 

Flera studier i Japan visar att kollektivtrafiken inte orsakar utbrott av smittspridning så länge resenärerna tar hänsyn till de regler som finns kring hygien och avstånd. I synnerhet användandet av munskydd verkar ha en positiv inverkan kring att förhindra infekterade personer att sprida smittan vidare via utandningsluft. Studierna visar också att kollektivtrafiken, som en förbättringsåtgärd, behöver förbättra ventilation och förhindra trängsel. 

Hur minimerar vi smittspridning i kollektivtrafiken 

  • Använd munskydd 
  • Förbättra ventilationen
  • Undvik återcirkulation 
  • Öka antalet bussar och tåg för att minska trängseln 

Länkar till liknande studier och analyser

Intresserad av vidare dialog?

Hör gärna av dig!

Källor

  1. El País, https://english.elpais.com/society/2020-10-28/a-room-a-bar-and-a-class-how-the-coronavirus-is-spread-through-the-air.html, https://english.elpais.com/spanish_news/2020-06-17/an-analysis-of-three-covid-19-outbreaks-how-they-happened-and-how-they-can-be-avoided.html, Authors: Javier Salas (javier@esmateria.com), Mariano Zafra
  2. US Centers for Disease Control and Prevention, Centers for Disease Control and Prevention in Guangzhou and Hangzhou, The Johns Hopkins Center for Health Security, the Spanish National Research Council’s Institute of Environmental Assessment and Water Studies (IDAEA-CSIC), European Centre for Disease Prevention and Control, International Laboratory for Air Quality & Health (WHO, Queensland), and the government of South Korea.
  3. Arbetsmiljöverket, https://www.av.se/inomhusmiljo/luft-och-ventilation/
Scroll to top
%d bloggers like this: