Why care for indoor air?

Låt oss dra lärdom av verkliga utbrott av Corona!

coronautbrott och virus

Nu har det gått över ett år sedan man hörde Corona förknippat med orden utbrott och smittspridning för första gången. Och vilket år vi lämnar bakom oss. Året har varit kantat av negativa nyheter och känslor som gått upp och ned. Men vi kan också konstatera att när något känns tillräckligt relevant, nära oss själva och samtidigt akut så är vi kapabla till stor och snabb förändring. Och vi kan dra många lärdomar av detta år som gått i smittspridningens tecken.

Tre faktiska Corona-utbrott att dra lärdom av

Vaccinet är nu här och vi kan börja se ett ljus i tunneln. Men vi behöver hålla i ännu en tid innan vi kan andas ut. På innovationshubben tycker vi att det är viktigt att löpande fortsätta att lära, att hålla oss informerade och att dela med oss av våra insikter. Därför har vi valt att dela vidare delar av en analys som publicerats i den digitala versionen av Spaniens största morgontidning, El País1.

Vi ska titta närmare på tre olika vardagsscenarier och på detta sätt påminna om vikten av smittskyddsåtgärder. Klicka på länkarna för att komma till respektive scenario.

Kontor i Seoul, Sydkorea

Restaurang i Guangzhou, Kina

Buss i Zhejiang, Kina

Åtgärder för att minska smittspridning

Gemensamt för de tre Corona-utbrotten är att risken för smitta är störst i inomhusutrymmen. I alla miljöer där människor vistas tillsammans under en längre period bör man tänka på följande för att minska infektionsrisken:

2 m avstånd
Håll 2 meters avstånd till varandra
munskydd
Använd munskydd i miljöer där det kan uppstå trängsel. Att använda munskydd kan ha en positiv inverkan kring att förhindra att infekterade personer sprider smittan vidare via utandningsluft.
undvik störande ljud
Undvik bakgrundsmusik och andra störande ljud så att människor inte behöver vara för nära eller höja rösten och sprida fler droppar när de pratar med varandra.
avstånd mellan bord
På arbetsplatser, restauranger eller andra liknande inomhusmiljöer, öka avståndet mellan möbler och säkerställ att människor håller avstånd. Undvik stora samlingar av anställda som till exempel möten, cafeteria, omklädningsrum osv
avstånd mellan arbetsplatser
Om anställda ska sitta tillsammans se till att arbetsplatserna är utformade i ett zick-zackmönster med minst 2 meter emellan.
god ventilation, vädra
Öppna fönster för att få in frisk luft, även om det får människor att känna sig varma eller kalla. Om ventilationssystem finns, se till att ventilationen är igång. Om det är en arbetsplats rekommenderar WHO, ECDC med flera att ventilationen är igång två timmar före och två timmar efter arbetsdagen för att föroreningar och smittämnen ska ventileras ut. Om du har ventilation, använd alltid luftfilter och rengör dem regelbundet
undvik återcirkulation
Undvik återcirkulation av luften.
tvätta händerna ofta
Håll god handhygien

Om du vill fördjupa dig i respektive fall, klickar du dig vidare på länkarna ovan. Du kan också läsa mer om Corona, smittspridning, virus och partiklar i andra inlägg på vår blogg.


Och om du tycker att vi missat eller missuppfattat något så är vi alltid glada för feedback. Hör av dig så tar vi en digital fika! 😊

Källor:

  1. El País, https://english.elpais.com/society/2020-10-28/a-room-a-bar-and-a-class-how-the-coronavirus-is-spread-through-the-air.html, https://english.elpais.com/spanish_news/2020-06-17/an-analysis-of-three-covid-19-outbreaks-how-they-happened-and-how-they-can-be-avoided.html, Authors: Javier Salas (javier@esmateria.com), Mariano Zafra
  2. US Centers for Disease Control and Prevention, Centers for Disease Control and Prevention in Guangzhou and Hangzhou, The Johns Hopkins Center for Health Security, the Spanish National Research Council’s Institute of Environmental Assessment and Water Studies (IDAEA-CSIC), European Centre for Disease Prevention and Control, International Laboratory for Air Quality & Health (WHO, Queensland), and the government of South Korea.
  3. Arbetsmiljöverket, https://www.av.se/inomhusmiljo/luft-och-ventilation/

Scroll to top
%d bloggers like this: