About lindabinnovationhub

Lindab Innovation Hub is a centre for innovation, supporting Lindab in its mission to provide a better and healthier indoor climate to people. We love good indoor air! And we know what a positive impact is has on people’s health, productivity and cognitive skills. With this blog we want to share this knowledge, and start a wider dialogue.

Inomhusluft – varför bryr vi oss inte mer om det?

Vi har en passion för inomhusluft. Du undrar kanske varför? Från vårt allra första ögonblick i livet behöver vi luft. Vi börjar livet med ett djupt andetag och från det ögonblicket är luft en förutsättning för livet. Inte minst för vår hälsa och vårt välbefinnande.

Numera tillbringar vi nordbor mer än 90% av vår tid inomhus. Det blir 21,6 timmar varje dag och i genomsnitt 628 992 timmar under en livstid. Ser vi det från ett annat perspektiv tillbringar vi 58 år av vårt liv hemma – och 27 av dessa år tillbringas i sovrummet.

För att lägga till ännu ett perspektiv, andas vi in cirka 8 till 10 liter luft varje minut. Normalt andas man 6 liter luft per minut när man vilar och cirka 100 liter när man tränar.

Med dessa perspektiv i åtanke, är det dessutom så att inomhusluften kan vara upp till 5 gånger mer förorenad än utomhusluften. Luft är en förutsättning för att leva. Ren luft är en förutsättning för att leva ett friskt och produktivt liv. Därför har vi en passion för att förbättra inomhusluften.

Vad är dina tankar om detta? Dela de gärna med oss!

Är du intresserad av mer fakta om luft och dess effekt på hälsa och produktivitet?
Besök vår webbsida: https://www.lindabinnovationhub.com/future-indoor-air/did-you-know/

Indoor air – and why don’t we care more about it?

We have a passion for indoor air. Why you may wonder? From the very first moment in life we need air. We start life taking a deep breath of air and from that very moment we are dependant on it – for life, health and well being. 

Nowadays we spend more than 90% of our time indoors. That’s equal to 21.6 hours each day, and on average 628 992 hours in a life time

Seeing it from another perspective we spend 58 years of our life at home – and 27 of those years are spent in the bedroom.

To add on more perspectives, you breathe around 8 to 10 liters of air every minute. Normally, you breathe 6 liters of air per minute when you rest, and around 100 liters when you work out.

With those perspectives in mind, it’s actually so that indoor air can be up to 5 times more polluted than outside air. And clean air is the foundation for life. And for staying healthy and productive. That’s why we have a passion for improving indoor air.

What are your thoughts on this? Please share with us!

Interested in more facts on air and its effect on health and productivity? Visit our web page: https://www.lindabinnovationhub.com/future-indoor-air/did-you-know/