Why care for indoor air?

Author: lindabinnovationhub

Inomhusluft – varför bryr vi oss inte mer om det?

Vi har en passion för inomhusluft. Du undrar kanske varför? Från vårt allra första ögonblick i livet behöver vi luft. Vi börjar livet med ett djupt andetag och från det ögonblicket är luft en förutsättning för livet. Inte minst för vår hälsa och vårt välbefinnande. Numera tillbringar vi nordbor mer än 90% av vår tid […]

Indoor air – and why don’t we care more about it?

We have a passion for indoor air. Why you may wonder? From the very first moment in life we need air. We start life taking a deep breath of air and from that very moment we are dependant on it – for life, health and well being.  Nowadays we spend more than 90% of our […]

Scroll to top
%d bloggers like this: