Why care for indoor air?

Year: 2020

Vad är egentligen bra inomhusluft?

I vårt förra blogginlägg ville vi sätta spotlighten på inomhusluft och varför vi borde bry oss mer om den. God inomhusluft håller dig frisk och får dig att må, prestera och sova bättre. Det är ganska goda skäl att hålla ett öga på luftkvaliteten. Så vad är då bra inomhusluft? Och hur vet vi om […]

What is good indoor air?

In our previous post we wanted to put light on indoor air, and why we should care about it. Good indoor air keeps you healthy, and makes you feel, perform and sleep better. Those are quite good reasons to keep an eye on air quality. So, what is good air? And how do we know […]

Inomhusluft – varför bryr vi oss inte mer om det?

Vi har en passion för inomhusluft. Du undrar kanske varför? Från vårt allra första ögonblick i livet behöver vi luft. Vi börjar livet med ett djupt andetag och från det ögonblicket är luft en förutsättning för livet. Inte minst för vår hälsa och vårt välbefinnande. Numera tillbringar vi nordbor mer än 90% av vår tid […]

Indoor air – and why don’t we care more about it?

We have a passion for indoor air. Why you may wonder? From the very first moment in life we need air. We start life taking a deep breath of air and from that very moment we are dependant on it – for life, health and well being.  Nowadays we spend more than 90% of our […]

Scroll to top
%d bloggers like this: